Čtvrtek 2. dubna 2020, svátek má Erika
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Čtvrtek 2. dubna 2020 Erika

Tvrzení chrámu 5 (asociace)

9. 02. 2015 9:09:59
(aneb čeština jako obranný val) V diskusi rozvířené lednovým útokem na Charlie Hebdo jsem zaslechl jeden zajímavý názor na nízkou oblibu České Republiky mezi nově příchozími žadateli o azyl.

Díky tomu, že mluvíme jedním z nejobtížnějších jazyků v Evropě, uprchlíci raději volí země s nějakou jednodušší řečí. Nevím, zda to autor myslel vážně - je jasné, že rozhodnutí o emigraci tam či onam podléhá i jiným kritériím než je obtížnost jazyka - ale v každém případě je to poetická představa. Zachmuřená Pramatka Čeština obchází šumavskými hvozdy a plíživé hordy přivandrovalců mlátí po hlavě nepravidelnými slovesy a shodou podmětu s přísudkem.

Ale vážně: ve srovnání s velkými světovými jazyky je naše mateřština téměř nedobytný hrad. Ruku na srdce - i my, rodilí mluvčí, občas při zteči narazíme čelem do trámu. A nejen když dumáme, zda bychom si do jablka sváru kousli či kousnuli a nebo zda naši básníci iluze ztrácí či ztrácejí. Kdo nikdy neudělal hrubku, nechť hodí Pravidly. A pro přespolní to platí dvojnásob. Kdysi jsem jednoho krajánka z Texasu učil česky a po této zkušenosti musím říci, že bych raději dyslektickému Eskymákovi vysvětlil základy diferenciálního počtu.

Nejenže se každý cizinec musí prosekat džunglí skloňovacích vzorů a časovacích tříd, ale musí se popasovat s dokonavostí, sem tam překousnout nějaký ten přechodník a nenechat se rozhodit poměrně volným slovosledem. A když to zvládne, může začít trénovat významový rozdíl mezi "syrovým" a "surovým" a taky mezi "tlustým" a "tučným" a při té příležitosti si rozmyslet, proč je pečeně libová, cvičenec hubený, ale frajer může být obojí. Hned v dalším kole si může zašpekulovat, proč jsou "mraky" hovorovou jednotkou množství, "houby" vyjádřením letmého zamítnutí a "kosa" ztělesněním mrazu. Ale opravdové dno zoufalství ho čeká při jazykovém rozboru namlouvání. To se takhle jednomu začnou "zapalovat lýtka" a když mu nějaká galánka "padne do oka", tak se do ní "zabouchne" a rozhodne se ji "sbalit" - po čase se s ní "zahodí" a galánka ho následně "utáhne na vařený nudli". Tak, a teď si tu větu, milý cizinče, přelož doslova a hloubej.

Ne, není to žádná procházka růžovým sadem ten náš jazyk vezdejší. Ale na mě nedejte. Poslechněte si, co o tom říká opravdový cizinec.

Norský novinář Terje Englund kdysi napsal knihu "The Czechs in a Nutshell", což je jakýsi manuál české kultury a reality pro cizince chystající se na delší pobyt v Česku. V kapitole věnované češtině Englund píše (str. 80):

"Let's start with the unambiguous verdict: Czech is the Rolls-Royce of the Slavonic languages, and a star player in the Indo-European linguistic league. Czech is so rich, precise and, unfortunately, also complicated that a foreigner trying to learn the language may be driven to suicide. Either because he or she never manages to learn it, or because of the utter depression that follows when the foreigner realizes how primitive his or her own mother tongue is."

Tato pasáž by se dala převést do češtiny zhruba takto:

"Začněme jednoznačným verdiktem: čeština je Rolls Royce mezi slovanskými jazyky a hvězdný hráč indoevropské lingvistické ligy. Čeština je tak bohatá, přesná a - bohužel - také komplikovaná, že cizinec, který se jí snaží naučit může být dohnán až k sebevraždě. Buď proto, že se nikdy nebude schopen jí naučit a nebo pro naprostou depresi, která bude následovat, když si uvědomí jak primitivní jeho vlastní mateřský jazyk je."

Pokud si tento královský klenot budeme chránit, tak on bude na oplátku chránit nás. Ne snad doslova s čakanem v ruce, ale spíš obrazně. Bude chránit náš duchovní prostor a naše kulturní dědictví. Ráj srdce, který hluboko v sobě pronášíme Labyrintem světa.



Datová pitva u Moháče (29. srpna 1526)

V dnešní pitvě si zahrajeme variantu dětské asociační hry. Určitě si na ni vzpomenete - paní učitelka řekne slovo, třeba rákosí, a žák vyhrkne první věc, která ho napadne (obvykle žabička). Hrát ji budeme tak, že si nejprve označíme všechny blogy, které obsahují nějaké slovo (nebo skupinu příbuzných slov) - takovým blogům budu říkat vzorek - a pak se podíváme jaká slova se v tomto vzorku vyskytují častěji než ve zbytku blogosféry. Budeme tedy lovit slova, která blogeři v souvislosti s danou slovní "návnadou" (která vzorek definuje) používají nejčastěji. Například pokud bychom zkoumali blogy obsahující slovo "banka", dalo by se očekávat, že v nich poměrně často nalezneme slova jako "úrok", "peníze" a nebo "dluží".

To poměrně budu kvantifikovat tak, že si spočítám četnost daného slova ve vzorku, pak četnost ve všech blozích a podíl těchto dvou čísel použiju k ohodnocení. Čím bude pro dané slovo tento podíl větší, tím bude to slovo pro vybraný vzorek blogů charakterističtější. V níže uvedených tabulkách Vám pro každý vzorek ukážu 20 nejcharakterističtějších slov (z analýzy jsem vyházel pouze slova s velmi nízkou nebo velmi vysokou frekvencí).

Pro vzorek bychom samozřejmě mohli použít i nějaké jiné kritérium - třeba všechny blogy publikované v určitém týdnu (dostali bychom tak trendující témata) a nebo všechny blogy publikované určitým autorem (tím bychom dostali autorské charakteristiky). K takovým hrátkám se možná vrátím někdy v budoucnosti.

Jako obvykle budou všechny frekvence (četnosti) uvedeny v setinách procent. Nalevo od slova najdete již zmíněné četnosti slova v daném vzorku (vzorek), ve všech blozích (vše) a samozřejmě především podíl těchto dvou veličin, podle kterého jsou slova seřazena. Je-li tento podíl řekněme 6.53, znamená to, že slovo se ve vzorku vyskytuje 6.53x častěji než v běžném textu (a bacha, používám desetinnou tečku!).

Napravo od slova najdete údaje o karmě. Nejprve průměrná karma v blozích našeho vzorku, které dané slovo obsahují (karmaS), pak v blozích které toto slovo neobsahují (karmaBez) a nakonec normalizovaný rozdíl těchto dvou čísel. Tam kde je tento rozdíl výrazně kladný, vyjadřují čtenáři svou libost nad nálezem slova ve vzorku (taková slova jsem obarvil modře), tam kde je rozdíl záporný, čtenáři naopak vyjadřují svou nelibost (a taková slova jsem obarvil červeně). Jinými slovy - modrá slova mají ve vzorku relativně vyšší karmu, zatímco červená ji mají menší.

(slova uvádím v tom tvaru v jakém byla nalezena - tedy nepřevádím je na základní tvar)

A hrátky začneme s osobami některých známých politiků. Takže tady jsou slova, která blogeři vyhrknou, když se řekne...

Vzorek: Sobotka

podíl vše vzorek slovo karmaS karmaBez rozdíl
19.842 0.016 0.316 fiskálního 27.543 23.189 +0.043
15.301 0.069 1.049 premiérovi 24.022 23.188 +0.009
13.924 0.029 0.400 lustračního 20.254 23.267 -0.035
13.657 0.021 0.283 respektovaný 14.673 23.252 -0.113
12.901 0.018 0.233 valorizace 20.324 23.242 -0.033
12.532 0.013 0.167 preferencích 23.161 23.229 -0.001
12.452 0.041 0.516 koaličních 20.776 23.292 -0.029
12.308 0.015 0.183 rozkrade 30.906 23.172 +0.072
12.226 0.022 0.266 neslušný 26.693 23.219 +0.035
12.050 0.014 0.167 řečnického 29.581 23.188 +0.061
11.749 0.034 0.400 eurokomisaře 15.928 23.350 -0.094
10.965 0.021 0.233 ministerské 17.740 23.294 -0.068
10.770 0.017 0.183 jmenováním 19.558 23.262 -0.043
10.342 0.055 0.566 schodek 28.247 23.140 +0.050
9.894 0.020 0.200 podpoříme 26.703 23.209 +0.035
9.765 0.082 0.799 lidovci 21.271 23.304 -0.023
9.573 0.019 0.183 sněmovních 20.476 23.254 -0.032
9.449 0.033 0.316 odboráři 25.069 23.213 +0.019
9.399 0.021 0.200 kostlivce 21.212 23.239 -0.023
9.215 0.018 0.167 sanace 24.954 23.217 +0.018

Vzorek: Babiš

podíl vše vzorek slovo karmaS karmaBez rozdíl
18.047 0.020 0.355 audity 27.074 20.601 +0.068
15.898 0.022 0.355 biopaliv 24.502 20.637 +0.043
15.292 0.070 1.065 lustrační 19.505 20.704 -0.015
15.262 0.011 0.170 mandatorních 23.188 20.656 +0.029
14.709 0.037 0.539 celníků 25.984 20.640 +0.057
14.423 0.027 0.383 topka 21.307 20.665 +0.008
14.097 0.019 0.270 nevolte 18.947 20.683 -0.022
14.043 0.052 0.724 osvědčení 19.777 20.691 -0.011
13.355 0.013 0.170 schodkem 28.258 20.612 +0.078
13.355 0.012 0.156 etablovaných 21.710 20.668 +0.012
13.355 0.016 0.213 estébáky 23.321 20.644 +0.030
12.820 0.013 0.170 preferencích 22.429 20.661 +0.021
12.774 0.012 0.156 statutárních 19.877 20.678 -0.010
12.600 0.837 10.548 financí 21.213 20.406 +0.010
12.401 0.015 0.185 řepka 24.080 20.655 +0.038
11.871 0.014 0.170 koblihu 23.158 20.662 +0.028
11.613 0.012 0.142 developery 10.338 20.708 -0.167
11.574 0.016 0.185 magistrátní 18.785 20.677 -0.024
11.447 0.019 0.213 únikům 21.556 20.666 +0.011
11.129 0.013 0.142 makají 24.749 20.641 +0.045

Vzorek: Zeman

podíl vše vzorek slovo karmaS karmaBez rozdíl
13.889 0.016 0.229 sprosťáky 26.389 23.262 +0.031
13.728 0.012 0.168 kundí 35.872 23.235 +0.107
11.673 0.040 0.465 hovorech 28.921 23.152 +0.055
11.618 0.011 0.130 rektorů 22.575 23.311 -0.008
11.373 0.028 0.320 prezidentův 25.040 23.276 +0.018
11.348 0.023 0.259 korunovačních 24.558 23.287 +0.013
10.764 0.011 0.114 vyznamenaných 23.795 23.304 +0.005
10.575 0.020 0.214 aeronet 29.018 23.271 +0.055
10.393 0.015 0.160 zemanovci 23.528 23.305 +0.002
10.296 0.024 0.252 klenotů 23.763 23.300 +0.005
9.936 0.014 0.137 křupan 34.578 23.237 +0.098
9.568 0.022 0.214 inkluze 22.955 23.309 -0.004
9.568 0.016 0.153 dalajlámu 30.491 23.255 +0.067
9.568 0.032 0.305 bonmoty 24.481 23.284 +0.013
9.329 0.011 0.099 prognostik 27.193 23.284 +0.039
9.259 0.016 0.153 vulgárním 25.998 23.284 +0.028
9.133 0.023 0.214 lumpáren 26.373 23.267 +0.031
8.865 0.018 0.160 neandrtálci 29.296 23.272 +0.057
8.832 0.014 0.122 tibetskou 26.535 23.290 +0.033
8.611 0.013 0.114 krtečka 19.733 23.327 -0.042

Vzorek: Kalousek

podíl vše vzorek slovo karmaS karmaBez rozdíl
41.367 0.012 0.484 fízla 25.907 24.720 +0.012
32.973 0.012 0.403 imunitního 23.804 24.758 -0.010
31.803 0.016 0.524 sprosťáky 27.104 24.666 +0.024
25.854 0.023 0.605 lumpáren 25.117 24.731 +0.004
24.648 0.011 0.262 mlátička 25.309 24.737 +0.006
23.421 0.018 0.423 podivností 26.149 24.707 +0.014
20.476 0.027 0.544 topka 22.524 24.802 -0.024
20.418 0.014 0.282 křupan 38.121 24.593 +0.108
19.892 0.032 0.645 demografický 28.313 24.597 +0.035
18.960 0.011 0.202 vepřů 27.305 24.719 +0.025
17.637 0.023 0.403 vyženou 29.729 24.617 +0.047
16.432 0.016 0.262 kmotrům 19.232 24.836 -0.064
15.800 0.013 0.202 íčka 13.635 24.773 -0.145
15.557 0.021 0.322 respektovaný 8.395 24.786 -0.247
14.798 0.022 0.322 neslušný 18.580 24.761 -0.071
13.543 0.015 0.202 rozkrade 31.411 24.678 +0.060
13.189 0.037 0.484 celníků 28.140 24.728 +0.032
12.640 0.038 0.484 hulvát 33.935 24.485 +0.081
12.640 0.018 0.222 pultíku 32.526 24.657 +0.069
12.232 0.016 0.202 vnitro 24.554 24.747 -0.002

A protože velkou pozornost na sebe v poslední době strhlo soužití různých kultur, přidám ještě čtyřlístek náboženství. Mimochodem, všimněte si, že i tento vcelku jednoduchý algoritmus dokáže rychle a hlavně automaticky vytipovat slova, která se k danému tématu (zde třeba náboženství) váží. Trochu vychytanější verze tohoto procesu se používá například při návrhu a implementaci různých expertních systémů a algoritmů z oblasti automatické extrakce vědomostí (knowledge extraction).

(seřazeno podle počtu věřících)

Vzorek: křesťané, křesťanství

podíl vše vzorek slovo karmaS karmaBez rozdíl
10.960 0.026 0.285 křižáci 19.144 19.098 +0.001
10.133 0.020 0.205 evangelií 14.081 19.166 -0.076
10.133 0.019 0.189 antinatalismus 6.075 19.110 -0.259
9.795 0.016 0.156 pohané 17.608 19.117 -0.021
9.289 0.019 0.178 potopě 12.285 19.154 -0.109
9.152 0.016 0.151 čarodějnictví 27.136 19.024 +0.088
8.685 0.019 0.162 biskupové 17.945 19.111 -0.016
8.643 0.018 0.156 misijní 15.777 19.125 -0.048
8.444 0.029 0.242 koncilu 16.374 19.134 -0.039
8.408 0.025 0.210 cizoložství 22.002 19.061 +0.036
8.345 0.018 0.151 ukřižován 11.591 19.181 -0.123
8.302 0.044 0.366 judaismus 17.871 19.126 -0.017
8.266 0.020 0.167 teologické 21.178 19.067 +0.026
8.233 0.017 0.140 katolickým 22.281 19.064 +0.039
8.156 0.022 0.178 náboženstvími 20.346 19.081 +0.016
8.077 0.037 0.296 kreacionisté 12.741 19.128 -0.100
8.054 0.021 0.167 proroky 16.885 19.118 -0.031
7.881 0.024 0.189 mučedníků 19.168 19.097 +0.001
7.769 0.016 0.124 protestantské 18.569 19.103 -0.007
7.665 0.041 0.318 apoštol 13.788 19.193 -0.082

Vzorek: muslimové, islám

podíl vše vzorek slovo karmaS karmaBez rozdíl
9.642 0.028 0.272 islamofob 31.422 24.272 +0.064
8.897 0.019 0.166 nemuslimy 32.319 24.281 +0.071
8.559 0.081 0.696 džihád 26.599 24.284 +0.023
8.469 0.018 0.149 šaríja 28.514 24.333 +0.040
8.405 0.030 0.255 imám 24.934 24.362 +0.006
8.384 0.021 0.178 chalífátu 22.011 24.400 -0.026
8.201 0.020 0.161 bezvěrce 26.114 24.348 +0.018
8.133 0.029 0.233 neislámské 30.217 24.288 +0.054
7.985 0.041 0.331 zahalování 26.129 24.339 +0.018
7.985 0.028 0.225 tauhídu 29.995 24.307 +0.052
7.985 0.023 0.183 nevěřícími 27.260 24.334 +0.028
7.985 0.019 0.149 antinatalismus 6.075 24.382 -0.301
7.985 0.018 0.140 multikulturalistů 30.640 24.320 +0.057
7.848 0.093 0.730 mešit 28.306 24.177 +0.039
7.818 0.026 0.199 ramadán 23.837 24.375 -0.006
7.757 0.019 0.144 sunnitský 20.489 24.405 -0.044
7.672 0.054 0.416 kamenování 33.383 24.180 +0.080
7.632 0.036 0.276 odpadlictví 28.341 24.315 +0.038
7.599 0.077 0.586 umírnění 29.402 24.212 +0.048
7.586 0.021 0.161 xenofobové 31.503 24.295 +0.065

Vzorek: buddhisté, buddhismus

podíl vše vzorek slovo karmaS karmaBez rozdíl
52.190 0.042 2.192 dalajláma 21.233 19.026 +0.027
46.723 0.036 1.664 vibrací 12.167 19.268 -0.113
34.807 0.036 1.258 tibetské 23.811 18.879 +0.058
33.685 0.018 0.609 perské 13.290 19.251 -0.092
29.796 0.022 0.649 mimozemské 9.145 19.262 -0.178
28.048 0.026 0.731 signálu 8.510 19.216 -0.193
23.330 0.019 0.446 šakti 3.960 19.238 -0.329
20.093 0.030 0.609 chrámů 13.937 19.458 -0.083
18.599 0.041 0.771 zahalování 23.646 18.984 +0.055
18.233 0.036 0.649 světlu 7.295 19.280 -0.225
17.353 0.023 0.406 vodopádu 8.250 19.380 -0.201
15.797 0.031 0.487 sekta 24.970 18.961 +0.068
15.582 0.026 0.406 božstva 15.058 19.330 -0.062
14.139 0.043 0.609 částice 11.113 19.283 -0.134
13.957 0.049 0.690 jednotného 15.190 19.184 -0.058
13.164 0.031 0.406 mniši 13.794 19.437 -0.085
13.108 0.124 1.623 civilizací 21.736 19.020 +0.033
12.953 0.060 0.771 dimenze 12.415 19.230 -0.108
12.494 0.117 1.461 očkování 13.280 19.193 -0.091
11.959 0.044 0.528 šátků 25.502 19.008 +0.073

Vzorek: židé, židovství

podíl vše vzorek slovo karmaS karmaBez rozdíl
12.384 0.026 0.316 sionismus 17.824 21.155 -0.043
12.170 0.031 0.375 knesset 16.583 21.117 -0.060
11.676 0.019 0.217 synagog 22.564 21.085 +0.017
11.165 0.032 0.362 rabín 20.513 21.121 -0.007
10.889 0.062 0.671 antisemitismu 24.004 20.966 +0.034
10.664 0.019 0.204 transporty 26.225 21.036 +0.055
9.877 0.045 0.441 palestinského 23.548 21.038 +0.028
9.757 0.018 0.171 chrámová 17.646 21.140 -0.045
9.569 0.035 0.336 holokaustu 20.582 21.121 -0.006
9.381 0.035 0.329 izraelští 21.744 21.092 +0.008
9.288 0.019 0.178 potopě 12.173 21.172 -0.135
8.492 0.019 0.158 apartheid 17.738 21.132 -0.044
8.485 0.029 0.244 proroků 17.299 21.180 -0.050
8.359 0.021 0.178 osad 20.190 21.122 -0.011
8.049 0.021 0.171 nářků 21.708 21.102 +0.007
8.038 0.030 0.244 mesiáše 11.745 21.211 -0.144
7.912 0.019 0.151 zaslíbené 10.228 21.221 -0.175
7.853 0.044 0.342 koncentračního 22.492 21.073 +0.016
7.590 0.016 0.125 vysídlení 25.314 21.065 +0.046
7.578 0.036 0.270 pogromy 17.269 21.183 -0.051

Závěrem ještě jednou zdůrazňuji, že výše uvedené je vypočteno z blogů za poslední rok. Je to tedy souhrn subjektivních pohledů a s objektivní realitou to nemusí mít nic společného.

Autor: Jan Řeháček | pondělí 9.2.2015 9:09 | karma článku: 20.63 | přečteno: 862x

Další články blogera

Jan Řeháček

Koronavirus: připravte si šroubovák, budeme utahovat

V souvislosti s pokračující pandemií viru SARS-CoV-2 dojde ke zpřísnění nouzového režimu na území ČR. Další omezení se dotknou i doposud nepostižených složek společnosti a vstoupí v platnost dnes o půlnoci. Popřípadě po švestkách.

1.4.2020 v 9:09 | Karma článku: 38.71 | Přečteno: 7762 | Diskuse

Jan Řeháček

Matykání: dimenze s dvojitou frakturou čelisti

Když se matematici začali zabývat problémem, jak správně změřit délku mořského pobřeží, zjistili, že odpověď závisí na tom, jak podrobné detaily jste ochotni zkoumat. Jejich analýza vedla k zajímavému zobecnění pojmu dimenze.

9.3.2020 v 9:09 | Karma článku: 15.71 | Přečteno: 424 | Diskuse

Jan Řeháček

Poučení z krizové sinusoidy

Žádný mučený z nebe nespadl. My lidé se trápíme navzájem rovnou tady na Zemi. A ani k tomu nepotřebujeme nadpřirozené schopnosti či podmračená božstva. Stačí nám nenápadně vyhrotit nějakou prkotinu a dál už to jede samospádem...

28.2.2020 v 9:09 | Karma článku: 21.28 | Přečteno: 430 | Diskuse

Jan Řeháček

Matykání: kdo se bojí, nesmí do nekonečné dimenze

"Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte". Minule jsme se společně s Alenkou vypořádali se storozměrným prostorem, tak nebudeme troškařit a vydáme se na dimenzionální štreku rovnou do nekonečna. Však už jsme tam dlouho nebyli.

9.2.2020 v 9:09 | Karma článku: 17.03 | Přečteno: 501 | Diskuse

Další články z rubriky Věda

Dana Tenzler

Hvězdné kariéry - vesmírná blogová kniha (3)

Jak probíhají hvězdné kariéry? Jak se rodí hvězdy, jak žijí a jaká bývá jejich poslední cesta? Vesmír je nejen hvězdná porodnice - rodí se v něm také nesčetné planety. A my - my to dnes můžeme sledovat na živo.(délka ca. 100 min.)

2.4.2020 v 8:00 | Karma článku: 10.04 | Přečteno: 137 | Diskuse

Petr Kučera

Zavřené školy a co dál? Jak na výuku?

V dnešní době se setkáváme s mimořádnou situací. Jedná se o zkoušku, jak jsou v dnešní digitální době lidé využít potenciál těchto technologií.

30.3.2020 v 14:23 | Karma článku: 8.12 | Přečteno: 194 | Diskuse

Jan Tomášek

Cesty elektrické energie 6 (pojistky)

Kromě spínačů jsou další důležitou součástkou v rozvodech elektřiny pojistky. Leč, nejedná se o součástku zase tak zásadně odlišnou - protože i ona za určitých okolností má za úkol obvod rozpojit - eventuelně pak zase spojit.

30.3.2020 v 12:53 | Karma článku: 7.74 | Přečteno: 270 | Diskuse

Karel Wágner

Coronavirus jako vir chřipky ?

Rakousko, které patří ke coronavirem silněji postiženým zemím, se rozhodlo jít jihokorejskou cestou a masivně navýšit počty testovaných osob.

30.3.2020 v 12:00 | Karma článku: 14.25 | Přečteno: 475 | Diskuse

Dana Tenzler

Víme, co je vesmír? Blogová kniha o vesmíru (2)

Několik kapitol z blogové knihy o vesmíru. Co je vesmír, kde končí - a co je za ním? Jak to, že velká část vesmíru chybí? (délka blogu ca. 100 min.)

30.3.2020 v 8:00 | Karma článku: 14.25 | Přečteno: 342 | Diskuse
VIP
Počet článků 311 Celková karma 21.53 Průměrná čtenost 914

Devátý nejhorší kuchař na světě, odpůrce politické překorektnělosti, začínající marťan, neúnavný konzument točeného kyslíku a jazykový dobrodruh ab incunabulis. Člen Analytického piva a Gustavu pro jazyk český. Správce Vojensko-českého slovníku.

Schillerová navrhne zrušit daň z nabytí nemovitostí a odpočty hypoték

Ministryně financí Alena Schillerová navrhne na vládě zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitostí. Věří, že by to...

Česko patrně srazilo míru nakažlivosti viru na méně než polovinu

Model českých odborníků tvrdí, že v Česku se výrazně zpomalilo šíření viru SARS-CoV-2. Podle jejich údajů klesla...

Žil jako nemohoucí stařec. Pak Marek zhubl 57 kilo a je z něj idol žen

Marek Láca žil v osmadvaceti letech jako nemohoucí stařec, bez energie, bez ženy, zato však s pořádnou nadváhou. Ta už...

Italská duše trpí. Běžte domů, křičí na sebe sousedé z balkonů ve Florencii

Ulice toskánské metropole Florencie, které jsou jindy plné turistů a kde se milenci z mostu Ponte Vecchio vždy kochali...

Psycholožka: Češi zvolili nejužitečnější strategii, jak zvládnout krizovou situaci

Na všechny z nás dopadá celosvětová krize spojená s nákazou koronavirem. Máme obavy o zdraví své i svých blízkých,...